Mallar och vägledning

Här har vi samlat vägledning, mallar och loggor för dig som vill ansöka om eller redan har fått finansiering.

Så här ansöker ni

För fyra av delprogrammen ansöker ni finansiering genom att använda Vinnovas e-tjänst. Undantaget är delprogrammet FFI Nollutsläpp där ni söker via Energimyndighetens ansökningsportal.

Inför ansökan

Innan ni ansöker finansiering är det viktigt att ni läser igenom den aktuella utlysningstexten, FFI:s färdplan och de allmänna villkoren för att söka finansiering.

Här kan du få stöd och vägledning kring att förstå villkoren för de fyra delprogram som Vinnova ansvarar för. Delprogrammet Nollutsläpp som Energimyndigheten ansvarar för har sina villkor beskrivna i utlysningstexten.

Mallar när ni söker finansiering

Vid en ansökan om finansiering till ett projekt ifylls en projektbeskrivning och CV. Dessa finns på svenska och engelska och gäller för samtliga fem delprogram. Tänk på att projektbeskrivningen skiljer sig åt mellan förstudie och fullskaliga projekt.

Rapportera och kommunicera projektet

Vid projektstart ska samtliga parter fylla i projektparts godkännande. Detta gäller för projekt inom samtliga fem delprogram.

Här finner ni stöd för hur ni startar och rapporterar ett FFI projekt.

Här finns mall för slutrapportering av ett projekt inom FFI. Den ska fyllas i och bifogas till slutrapporten.

Vid kommunikation av beviljat projekt använder ni de här logotyperna. I projektresultatet ska det framgå att arbetet har utförts med stöd av FFI. Detta gör du genom att använda FFI:s logotyp.