Timmerbil på skogsväg

Våra erbjudanden

FFI möjliggör vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. För att lyckas med omställningen behöver vi öka takten och samarbeta både brett och djupt, med aktörer från alla delar av samhället. Här finner du våra utlysningar för samtliga delprogram.


Utlysningar inom våra delprogram

FFI har fem delprogram. Fyra av dessa är tematiska: Cirkularitet, Nollutsläpp, Trafiksäker automatisering och Transport- och mobilitetstjänster. För att driva och finansiera stora och komplexa projekt som ­involverar flera parter och överskrider flera tematiska områden finns också ett femte delprogram: Accelerera.

Utlysningarna inom våra delprogram finner du nedan.

FFI Accelerera med fokus på accelererad omställning genom systemdemonstration, uppskalning samt behovsdrivna projekt där samtliga systemdimensioner adresseras.

FFI Cirkularitet med fokus på klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.

FFI Nollutsläpp med fokus på fordonssektorns påverkan på klimat och miljö genom att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med dess infrastruktur och användare.

FFI Trafiksäker automatisering med fokus att öka trafiksäkerheten och göra transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande.

FFI Transport- och mobilitetstjänster med fokus på att utveckla tjänster, transportlösningar och systemintegrationer i syfte att skapa förutsättningar för ett mer resurseffektivt och hållbart transportsystem.


Vårt årshjul för utlysningar 2024

Samtliga delprogram har två utlysningar per år. Den första utlysningen är öppen under våren och den andra under hösten.

En illustration av bedömningsprocessen som visar att utlysningarna är öppna ett par månader i början och mitten av året, varpå beslut fattas ett par månader senare.

Tidsplan för utlysningar 2024

  • Januari: Vår första utlysning öppnar för samtliga delprogram
  • Mars: Utlysningarna stänger
  • Maj: Beslut om finansiering delges
  • Augusti: Vår andra utlysning öppnar för samtliga delprogram
  • Oktober: Utlysningarna stänger
  • November: Beslut om finansiering delges