Kvinna signerar signerar att hon har mottagit en leverans från en ung man

FFI Transport- och mobilitetstjänster

Delprogrammet Transport- och mobilitetstjänster fokuserar på att utveckla och testa nya innovativa tjänster och hållbara transport­lösningar som bidrar till att effektivisera och optimera både fordonsanvändning och delar av eller hela transportsystem. Delprogrammet lägger även stor vikt på att integrera olika aspekter av systeminnovation och ser med fördel att projekten inkluderar två eller flera systemperspektiv.


Exempel på fokusområden som ­del­program­met ser som centrala är:

  • Testning och utveckling av transport- och mobilitetstjänster för ett fossilfritt- och resurseffektivt transportsystem.
  • Hela-resan-perspektivet.
  • Sömlösa gods- och varutransportlösningar.
  • Nya former av samverkan, affärsinnovation och policy-tester.
  • Satsningar för utveckling av digitala plattformar och möjliggörande teknologier utifrån ett helhetsperspektiv.

Aktuell utlysning

Se aktuell utlysning inom Transport- och mobilitetstjänster.

Färdplan

Läs med om riktningen i FFI och delprogrammets fokus.


Kontaktuppgifter

Christian Fredricsson, Vinnova

christian.fredricsson@vinnova.se

Programråd

Ordförande och programledare

Programrådsordförande Per Wenner

Programledare Christian Fredricsson, Vinnova

Delprogramledare Hamid Zarghampour, Trafikverket

Ledamöter

Christina Stenman Jörgensen, AB Volvo

Elisabeth Hörnfeldt, Scania

Mats Lundin, Volvo Cars

Fredrik Sidahl, FKG

Maria Alm, Energimyndigheten

Alice Dahlstrand, Trafikverket

Erik Borälv, Vinnova

Hanna Bernemyr, Mobility Sweden (adjungerad)