FFI Trafiksäker automatisering

Delprogrammet Trafiksäker automatisering fokuserar på att öka säkerheten och göra vägtransporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande. Det inkluderar både fordonet, säkerhet för trafikanter i och utanför fordonet, infrastruktur och möjliggörande tekniker för driftsättning av säker automation.


Delprogrammet har följande fokusområden:

  • Säkra automatiserade fordon vilket till exempel kan omfatta fordonets perception, situationsanpassning och tillhörande körbeslut samt verifierings- och utvecklingstekniker för effektiv utveckling och driftsättning av automatiserad funktionalitet.
  • Säkerhet för trafikanter i och utanför fordonet vilket kan inkludera säkerhets- och trygghetsaspekter kopplade till samnyttjande, nya sittpositioner, människa systeminteraktion samt metoder och verktyg för representation av människan och förarbeteenden.
  • Integration av fordon och infrastruktur för säkra transportlösningar vilket till exempel kan omfatta snabb, pålitlig och tillgänglig kommunikation med hög kapacitet mellan fordon och med infrastruktur samt med trafikanter och transportsystem.
  • Möjliggörande metoder och tekniker med tydlig tillämpning för utveckling och driftsättning av säker automation, till exempel metoder och teknologier som artificiell intelligens, digital uppkoppling, molnlösningar, datainsamling och analys samt utveckling av policy och regelverk.

Aktuell utlysning

Se aktuell utlysning inom Trafiksäker automatisering.

Färdplan

Läs mer om inriktningen för FFI och delprogrammets fokusområden


Kontaktuppgifter

Bilden visar Ulrika Landelius, programledare för delprogrammet Trafiksäker automatisering.

Ulrika Landelius, Trafikverket

ulrika.landelius@trafikverket.se

Programråd

Ordförande och programledare

Programrådsordförande Roger Malkusson

Programledare Ulrika Landelius, Trafikverket

Delprogramledare Eric Wallgren, Vinnova

Ledamöter

Mats Rosenqvist, AB Volvo

Ulrik Janusson, Scania

Stina Carlsson, Volvo Cars

Fredrik Sidahl, FKG

Charlotte Lejon, Energimyndigheten

Rikard Fredriksson, Trafikverket

Frederic Pillot, Vinnova

Hanna Bernemyr, Mobility Sweden (adjungerad)