En cyklist mot bakljus i en stad

FFI Accelerera

Delprogrammet Accelerera fokuserar på att bidra till att öka takten i omställningen till hållbara vägtransporter genom brett samarbete och storskaliga demonstrationer av system i verkliga miljöer. Projekt inom Accelerera ska ha ett tydligt systemperspektiv och fem utpekade perspektiv ska adresseras: Affärsmodeller, regelverk, beteenden, teknik och infrastruktur.

Bild som visar de viktigaste komponenterna i delprogrammet Accelerera i form av fem pusselbitar. På pusselbitarna står: Affärsmodeller, regelverk, beteenden, teknik och infrastruktur.

Projekt inom Accelerera kännetecknas av att de:

  • Ska vara utmaningsdrivna och ha avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen till hållbara vägtransporter.
  • Ska vara storskaliga och demonstreras i verklig miljö för att verifiera systemeffekterna.
  • Har etablerat ett starkt och brett samarbete i hela värdekedjan där alla aktörer inklusive problemägare deltar aktivt.
  • Har en hög teknisk mognad och har en potential att implementeras inom några år. Fokus ska ligga på samhällsnytta och realiserbarhet.
  • Är skalbara i en nationell och internationell kontext.
  • Har ett tydligt systemperspektiv där alla nedanstående perspektiv ska adresseras.

Färdplan

Läs med om riktningen i FFI och delprogrammets fokus.


Kontaktuppgifter

Anna Karlsson, Vinnova

Programledare för Accelerera

anna.karlsson@vinnova.se

Ordförande och programledare

Programrådsordförande Bo Hallams

Programledare Anna Karlsson, Vinnova

Delprogramledare Peter Kasche, Energimyndigheten

Ledamöter

Peter Jozsa Mårdberg, AB Volvo

Ulf Ceder, Scania

Gisela Blomqvist, Volvo Cars

Fredrik Sidahl, FKG

Clara Irons-Wallin, Energimyndigheten

Maria Krafft, Trafikverket

Christina Kvarnström, Vinnova

Hanna Bernemyr, Mobility Sweden (adjungerad)