Nya satsningar inom FFI för omställning av vägtransporter

Årets första utlysningar öppnar idag 23 januari 2024. Samtliga fem delprogram har nya erbjudanden som ger möjlighet att ytterligare accelerera omställningen till ett hållbart vägtransportsystem och öka vår konkurrenskraft. 

Samtliga delprogram välkomnar intresserade aktörer till ett gemensamt informationsmöte den 6 februari. Ta chansen att lära er mer om utlysningarna och ställ frågor!

Läs mer här Informationsmöte

Sista ansökningsdag för alla fem utlysningar är den 19 mars.

Välkommna att ta del av varje delprograms erbjudande:

Sprid gärna information om utlysningarna i relevanta nätverk!

Och varmt välkommen att kontakta gärna någon i kansliet om du har funderingar kring gemensamma beröringspunkter, samarbeten eller synergier.

Välkomna att höra av er för frågor.

Kontakt FFI kansliet